Wild Stripes Charm Sọc Vằn Hoang Dã CL.1206

250,000 VNĐ

Wild Stripes Charm Sọc Vằn Hoang Dã CL.1206 là charm có dàng hình tim, cả charm được sọc vằn trắng đen giống như hình ảnh của một chú ngựa vằn châu phi