Vòng tay SET CHARM 2019.38

1,400,000 VNĐ

Vòng tay SET CHARM 2019.38 là set 3 charm với charm treo our family rất ý nghĩa, charm có 3 trang, mỗi trang đều có một thông điệp riêng

Vòng tay SET CHARM 2019.38

1,400,000 VNĐ