Vòng Cơ Bản Sterling Silver Mesh Bracelet VCB.10

750,000 VNĐ 550,000 VNĐ

Sterling Silver Mesh Bracelet là vòng với những sợi bạc đan vào nhau, ở trong có một thanh bạc mỏng chạy ngang dây. Dây có độ dài 16-19 cm

Vòng Cơ Bản Sterling Silver Mesh Bracelet VCB.10

750,000 VNĐ 550,000 VNĐ