Vòng Cơ Bản Moments Silver Bangle Bracelet VCB.09

750,000 VNĐ 550,000 VNĐ

Vòng trụ trơn khóa tim trơn. Đây là vòng cơ bản chắc chắn và cổ điển của Pan. Vòng cứng thông thường size sẽ rộng hơn so với vòng mềm, vòng có size 16-20 cm

Vòng Cơ Bản Moments Silver Bangle Bracelet VCB.09

750,000 VNĐ 550,000 VNĐ