Vòng Cơ Bản Khóa Vương Miện VCB.24

790,000 VNĐ

Vòng Cơ Bản Khóa Vương Miện VCB.24 là vòng có khóa nổi bật như một chiếc vương miện. Khóa vòng làm chắc chắn, gắn đá kèm vương miện