Sparkling Pave Charm Vòng Xoay Lấp Lánh CL.1203

270,000 VNĐ

Sparkling Pave Charm Vòng Xoay Lấp Lánh CL.1203 là charm vòng đá lấp lánh với hình dạng như một chiếc bánh xe đặc biệt với đá lấp kín