Keys of Love Pendant Charm CT.1053

320,000 VNĐ

Keys of Love Pendant Charm là một charm tiếp theo về chủ đề chìa khóa và tình yêu. Charm bao gồm bốn chiếc chìa khóa và được sắp xếp thành chữ love đáng yêu

Keys of Love Pendant Charm CT.1053

320,000 VNĐ