Pearlescent Dreams Charm CL.1168

250,000 VNĐ

Pearlescent Dreams Charm CL.1168 là charm tông mầu trắng chủ đạo, đá kết hợp cũng là đá trắng. Charm dễ kết hợp với các charm khác trong một vòng

Pearlescent Dreams Charm CL.1168

250,000 VNĐ