Pavé Lights Charm Mầu Đỏ, Hồng Tím CL.1167

290,000 VNĐ

Pavé Lights Charm Mầu Đỏ, Hồng Tím CL.1167 gồm những hạt đỏ, hồng, tím kết hợp với nhau. Đây là những mầu mạnh dành cho những vòng có mầu mệnh hỏa

Pavé Lights Charm Mầu Đỏ, Hồng Tím CL.1167

290,000 VNĐ