Pavé Lights Charm, Đỏ CL.1166

290,000 VNĐ

Pavé Lights Charm, Đỏ CL.1166 là charm được kết hợp từ những viên đá đỏ nhỏ, charm rất nổi bật khi đeo trong vòng vì ánh sáng đỏ phản chiếu

Pavé Lights Charm, Đỏ CL.1166

290,000 VNĐ