Pavé Lights Charm, Đá trắng CL.1165

290,000 VNĐ

Pavé Lights Charm, Đá trắng CL.1165 là charm được kết hợp từ những viên đá trắng nhỏ, charm rất nổi bật khi đeo trong vòng vì ánh sáng

Pavé Lights Charm, Đá trắng CL.1165

290,000 VNĐ