My Rock Pendant Charm CT.1100

270,000 VNĐ

My Rock Pendant Charm CT.1100 | Trung Thao Jewelry là charm cảm ơn một ai đó. Trên charm có khắc chữ “you’re my rock” đi kèm với một thẻ bạc hình kim cương có gắn đá lấp lánh

My Rock Pendant Charm CT.1100

270,000 VNĐ