Love You Forever Charm CT.1073

250,000 VNĐ

Love You Forever Charm CT.1073 là charm đơn giản về tình yêu. Ở giữa là trái tim treo, với trái tim vàng xi 14k bên ngoài

Love You Forever Charm CT.1073

250,000 VNĐ