Love Mom Charm CL.1147

250,000 VNĐ

Love Mom Charm CL.1147 là charm về chủ đề tình yêu của Pandora, charm có mầu sơn rất dịu. Charm có khắc chữ Mom và tình yêu với trái tim ở trên