Knotted Hearts Charm Nút Thắt Trái Tim CT.1110

270,000 VNĐ

Knotted Hearts Charm Nút Thắt Trái Tim CT.1110 là charm gồm 2 phần, phần trên là nút thắt được tô điểm bằng nền đá, phần dưới là thông điệp nút thắt được tạo nên bởi tình yêu