Knotted Heart Charm Nút Thắt Trái Tim CL.1197

250,000 VNĐ

Knotted Heart Charm Nút Thắt Trái Tim CL.1197 là charm tượng trưng cho tình yêu liên kết với những người bạn yêu thương. Thiết kế vô cùng độc đáo như một sợi dây quấn vào nhau tạo thành trái tim

Knotted Heart Charm Nút Thắt Trái Tim CL.1197

250,000 VNĐ