Gleaming Clover Heart Charm Trái Tim CL.1188

310,000 VNĐ

Gleaming Clover Heart Charm Trái Tim là charm rất đẹp gắn rất nhiều đá nổi bật trái tim, phía bên có cánh hoa may mắn giống như mọc lên từ cỏ vậy