Charm treo Tình Bạn Vĩnh Cửu CP0107

250,000 VNĐ

Charm về một tình bạn vĩnh cửu với biểu tượng vô cực, một trái tim với dòng chữ rất ý nghĩa “forever friends” mãi mãi là những người bạn

Charm treo Tình Bạn Vĩnh Cửu CP0107

250,000 VNĐ