Charm treo kiểu Perfect Mom Dangle Charm CT.1391

250,000 VNĐ

Charm người mẹ tuyệt vời là từng ký tự được đọc đưa lên. Để cho người đeo nhớ lại kỷ niệm mình đã được mẹ mình đánh vần từng từ, từng chữ ra sao. Charm tô điểm bởi đá thủy tinh làm tăng thêm độ tinh xảo của bạc. Charm thể hiện sự sáng tạo và tinh tế trong biểu hiện tình cảm

Charm treo kiểu Perfect Mom Dangle Charm CT.1391

250,000 VNĐ