Bulldog Puppy Pendant Charm Chó Bulldog CT.1101

250,000 VNĐ

Bulldog Puppy Pendant Charm Chó Bulldog CT.1101 là charm hình chú chó bulldog Pháp đáng yêu với vòng cổ có trái tim. Charm treo ở giữa bộ sưu tập charm của bạn sẽ rất nổi bật

Bulldog Puppy Pendant Charm Chó Bulldog CT.1101

250,000 VNĐ