Blue Mosaic Charm Khảm Xanh CL.1204

250,000 VNĐ

Blue Mosaic Charm Khảm Xanh CL.1204 là charm kết hợp giống như mặt khảm xanh và đá, được xen kẽ lẫn nhau. Charm rất đẹp mắt