30 Years Of Love Dangle Charm CT.1069

270,000 VNĐ

30 Years Of Love Dangle Charm CT.1069 là charm kỉ niệm 30 năm tình yêu. Đây là charm treo hết sức đặc biệt và ý nghĩa. Mốc gắn bó lâu dài trong tình yêu

30 Years Of Love Dangle Charm CT.1069

270,000 VNĐ