Showing all 11 results

Vòng Cơ Bản
Vòng cơ bản đều được làm từ bạc Thái 925. Có rất nhiều kiểu vòng như vòng cứng, vòng liền, vòng mềm … với rất nhiều kiểu khóa như khóa tim trơn, tim đá, trụ trơn, trụ đá. Bạn lựa chọn kiểu vòng và size vòng phù hợp với mình nhé.