Showing all 25 results

Vòng Cơ Bản Pandora

Vòng cơ bản đều được làm từ bạc Thái 925. Có rất nhiều kiểu vòng như vòng cứng, vòng liền, vòng mềm … với rất nhiều kiểu khóa như khóa tim trơn, tim đá, trụ trơn, trụ đá. Bạn lựa chọn kiểu vòng và size vòng phù hợp với mình nhé.

+
+
+
+
Giảm giá!
+
Hết hàng
Giảm giá!
+
Hết hàng
Giảm giá!
+
Giảm giá!
+
Hết hàng
Giảm giá!
+
Giảm giá!
+
Giảm giá!
+
Giảm giá!
+
Hết hàng
Giảm giá!
+
Giảm giá!
+
Giảm giá!
+
Giảm giá!
+
Giảm giá!
+
Giảm giá!
+
790,000 VNĐ 690,000 VNĐ
Giảm giá!
+
Giảm giá!
+
450,000 VNĐ 370,000 VNĐ
Giảm giá!
+
Giảm giá!
+
Hết hàng